TUBASIST RTD 607 W

Opóźniacz przesychania

Opis

TUBASIST RTD 607 W  to produkt stosowany jako dodatek do wodnych past do druku i klejów do flokowania zapobiegający ich przesychaniu w szablonach i poprawiający właściwości drukarskie.  Jest stosowany w stężeniach 2,0-6,0% w stosunku do masy kleju lub pasty drukarskiej jako tzw. opóźniacz (retarder) przesychania w szablonach.

Przedłuża on czas pomiędzy naniesieniem kleju a flokowaniem. Użycie go w większych ilościach może spowodować wydłużenie czasu utrwalania.