TUBVINYL 235 MC WEISS

Klej przeznaczony do tzw. flokowania motywów na tekstyliach

Opis

TUBVINYL 235 MC WEISS utrwalany na gorąco biały klej w postaci zawiesiny przeznaczony do tzw. flokowania motywów na tekstyliach, specjalnie opracowany dla potrzeb technologii floku wielokolorowego.